2016-12-30

Tarieven

TARIEVEN

Entree aan de baan
Kinderen tot 16 jaar – € 1,-
Vanaf 16 jaar en ouder – € 3,-

Jaarlijkse contributie leden
Gezinskaarten – € 10,- (incl. kinderen tot 16 jaar)
Persoonskaarten vanaf 16 jaar – € 5,-

Indien het lidmaatschap na 1 november wordt opgezegd dan moet u wel de contributie voor het nieuwe seizoen betalen.

Wanneer u lid wordt tijdens het seizoen tussen 1 november 2020 en 1 maart 2021 bedraagt de contributie
Gezinskaarten – € 20,-  (incl. kinderen tot 16 jaar)
Persoonskaarten vanaf 16 jaar € 10,-

Dit dubbele tarief betaalt u éénmalig. Na 1 maart 2022 betaalt u weer de normale contributie.

BETALEN CONTRIBUTIE

We willen uw contributie graag per automatische incasso innen. U kunt hiervoor het volgende formulier invullen: pdf sepaformulier

Het rekeningnummer van de IJsvereniging Hattem is NL96RABO 0325 7632 24 (BIC: RABONL2U).