Home

Algemene ledenvergadering

2 oktober 2019

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Hattem

Te houden op woensdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur

op de nieuwe locatie Geldersedijk 45.

Agenda punten :

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen
  4. Aanstellen bouwteam c.q. tijdelijk uitbreiden van het bestuur met de nog niet benoemde leden van het bouwteam en het verlenen van beslissingsbevoegdheid aan het bouwteam. Zie website ijsvereniging Hattem.
  5. Herbevestigen van het besluit tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuur tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Het bestuur.       website: ijsvereniginghattem.nl

 Besluit voorstel 2019

Skeelerbaan Voorlopig gesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden nieuwe clubhuis.

De skeelerbaan is voorlopig gesloten i.v.m. de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden voor het clubhuis. I.v.m. de veiligheid is het dus niet mogelijk om naar de skeelerbaan te gaan.

 

weeronline.nl Altijd jouw weer

WELKOM OP DE WEBSITE VAN IJSVERENIGING HATTEM 

       

UPDATE 20 januari 2019

Lekkage ijsbaan Hattem.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de ijsbaan weer onder water te zetten. Dit komt doordat is gebleken dat de baan lek was. na langdurig zoeken is er een lek gevonden en dit is door de aannemer verholpen, hopelijk is hiermee nu de lekkage over.

Wij hopen dat de vorst nog even doorzet en dat wij de baan weer net als vorig jaar kunnen openstellen.