2016-12-30

Privacyverklaring

PRIVACYREGELEMENT

Door IJsvereniging Hattem is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap
Persoonsgegevens NAWTE + geboortedatum

Overeenkomst Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerkingen Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten;
Verwerking door wie
Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;

Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

IJsvereniging gebruikt gegevens voor inschrijving lidmaatschap + bankrekening voor automatische incasso. E-mailadres kan gebruikt worden om een uitnodiging voor ledenvergadering of nieuwsbrief te versturen.

De vereniging verklaart verder:
– Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
– Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschapsovereenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging. Op alle formulieren wordt verwezen naar ons privacy regelement op onze website.
– Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Voor het drukken van lidmaatschapkaarten zal met de drukker een verwerkersovereenkomst worden aangegaan.
– Alle persoonsgegevens van onze leden worden opgeslagen op een externe harde schijf welke na verwerking weer losgekoppeld wordt van de PC.
– Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Alle gegevens worden na verwerking geback-upt.
– Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Wij slaan geen gegevens op bij externe partijen op welke wijze dan ook.
– Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
– Alle gegevens van leden worden vernietigd 2 jaar na opzegging.
– Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
– Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
– Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
– Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.
– Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
– Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
– Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
– Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.
– Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
– Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aldus verklaard door:
IJsvereniging Hattem
Lambertus Hoogers
Hattem, 16-5-2018