2016-12-30

Lid worden

LID WORDEN

Als u lid wilt worden van de IJsvereniging kunt u het volgende formulier invullen: 

Aanmeldformulier

    Ondergetekende gaat door ondertekening akkoord met het machtigen van de IJsvereniging Hattem om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van de IJsvereniging Hattem conform onze voorwaarden, namelijk: ‘Het afmelden moet gebeuren via het afmeldingsformulier op onze website. Het afzeggen gebeurt voor 1 november. Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van de inschrijfvoorwaarden en is daarmee akkoord. Ik ga akkoord met de doorlopende SEPA-machtiging.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De lidmaatschapskaarten worden ieder jaar rond begin december verspreid.

VRAGEN

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de IJsvereniging dan kunt u contact opnemen met Karin Stukker.