2016-12-30

Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2022

Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 juni – 30 mei 2022

Op woensdag 8 juni a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Leden zijn van harte welkom.

De vergadering start om 20.00 uur in ons onderkomen aan de Geldersedijk 45 in Hattem. Vanaf 19.00 uur is er voor de leden gelegenheid om het jaarverslag in te zien.

Hieronder vindt u de agendapunten van deze avond.

Tot de 8e!

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2021
 6. Begroting
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststelling contributie 2022/2023
 10. Open club
 11. Rondvraag