2016-12-30

Algemene Ledenvergadering op 27 oktober 2021

Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 oktober – 18 oktober 2021

Op woensdag 27 oktober a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Leden zijn van harte welkom. Aanmelden voor deze vergadering is verplicht.

Woensdag 27 oktober start de vergadering om 20.00 uur in ons onderkomen aan de Geldersedijk 45 in Hattem. Vanaf 19.00 uur is er voor de leden gelegenheid om het jaarverslag en de modelstatuten in te zien. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om ons nieuwe clubhuis te bezichtigen.

Hieronder vindt u de agendapunten van deze avond.

Tot de 27e!

Agendapunten

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststelling contributie.
 10. Verandering statuten ivm Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 11. Open club
 12. Rondvraag
 13. Sluiting