2016-12-30

Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2020

Aankondiging Algemene ledenvergadering – 1 maart 2020

Op woensdag 18 maart 2020 houdt de IJsvereniging Hattem haar jaarlijkse ledenvergadering in het tijdelijke clubgebouw aan de Geldersedijk 45 te Hattem. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag
 7. Begroting 2020/2021
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Vaststelling contributie 2020/2021
 11. Bestuur
 12. Voortgang nieuwbouw clubhuis
 13. Open club
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Herman van de Mars zal toetreden als bestuurslid. Tegenkandidaten ondersteund door tenminste 10 leden, kunnen tot aanvang van de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris, telefoon 038-444 74 82

Herma Vermeulen
Secretaris