2016-12-30

Aanmeldformulier skeeleren

Inschrijven skeeleren

  • Indien niet in het bezit van eigen materiaal, vul dan de benodigde skeelermaat in.
    Een helm is verplicht tijdens de skeelerlessen
  • Ondergetekende gaat door ondertekening akkoord met het machtigen van de IJsvereniging Hattem om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Uw automatische incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van de IJsvereniging Hattem conform onze voorwaarden, namelijk: ‘Het afmelden moet gebeuren via het afmeldingsformulier op onze website. Het afzeggen gebeurt per 1e kalenderdag van de maand. Voorbeeld: opzeggen m.i.v. 1 maart => formulier inleveren voor 1 februari.’ Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van de inschrijfvoorwaarden en is daarmee akkoord. Ik ga akkoord met de doorlopende SEPA-machtiging