2016-12-30

2023-11-15 Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023 – 15 november 2023

Op woensdag 22 november vindt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsvereniging Hattem plaats vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Geldersedijk 45.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 8 juni 2022
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Bestuursleden
  1. Aftredend: Bert Oosting
  2. Toetredend: Marc Borst
  3. Tegenkandidaten kunnen voor 22 november 2023 ingediend worden bij het secretariaat.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting