2016-12-30

2023-03-27 Algemene ledenvergadering 2024

Algemene ledenvergadering 2024 – 27 maart 2024

Op woensdag 3 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van IJsvereniging Hattem plaats vanaf 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Geldersedijk 45.

Agendapunten

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 22 november 2023
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2023
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststelling contributie
 10. Bestuursleden
  1. Aftredend: Herma Vermeulen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting