2016-12-30

2019-09-18 Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Aankondiging Algemene Ledenvergadering – 18 september 2019

Op woensdag 2 oktober 2019 houdt de ijsvereniging haar jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Geldersedijk 45 in Hattem. De start van de vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen
  4. Aanstellen bouwteam c.q. tijdelijk uitbreiden van het bestuur met de nog niet benoemde leden van het bouwteam en het verlenen van beslissingsbevoegdheid aan het bouwteam (Besluitvoorstel 2019).
  5. Herbevestigen van het besluit tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuur tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting