Ledenadministratie

LEDENADMINISTRATIE

Contactadres: Lambertus Hoogers  Allee 13  8051 DG  Hattem
E-mail: ledenadministratie@ijsvereniginghattem.nl

Rekeningnummer IJsvereniging NL96 RABO 0325 7632 24  (BIC: RABONL2U)

De lidmaatschapskaarten worden begin december verspreid

Lidmaatschapstarieven

pdf sepaformulier voor automatische incasso.

Downloaden

Aanmelding/opzeggingsformulier

Hier kunt u zich inschrijven of afmelden voor de ijsvereniging Hattem
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.