Ledenadministratie

LEDENADMINISTRATIE

Contactadres: Lambertus Hoogers  Allee 13  8051 DG  Hattem
E-mail: ledenadministratie@ijsvereniginghattem.nl

Rekeningnummer IJsvereniging NL96 RABO 0325 7632 24  (BIC: RABONL2U)

De lidmaatschapskaarten worden in de eerste weken van 2017 verspreid

Lidmaatschapstarieven

Downloaden

Aanmeldingsformulier nieuwe leden