IJsvereniging Hattem
IJsvereniging Hattem

ijsbaan - IJsvereniging Hattem

WELKOM OP De website van ijsvereniging Hattem 

       

UPDATE 15 MAART 2018

Jaarvergadering IJsvereniging Hattem

Op donderdag 22 maart 2018 houdt de IJsvereniging Hattem haar jaarlijkse jaarvergadering in het clubgebouw aan het Hof van Blom te Hattem.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1.   Opening

2.   Notulen jaarvergadering 23 maart 2017

3.   Ingekomen stukken

4.   Mededelingen

5.   Jaarverslag secretaris

6.   Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag

7.   Begroting 2018/2019

8.   Verslag kascommissie

9.   Benoeming kascommissie

10. Vaststelling contributie 2018/2019

11. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren L. Hoogers, A. de Haan en mevrouw H. Vermeulen. Tegen kandidaten ondersteund door tenminste 10 leden, kunnen tot aanvang van de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris, telefoon 038-4447482.    

12. Rondvraag

13. Sluiting

Herma Vermeulen

secretaris

Hieronder nog een mooie film van 4 fantastiche ijsdagen.

In de map foto's nieuwe baan staan diverse foto's van het ijsplezier in 2018.

Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door Patrick Blom. (dank daar voor)

ijsdikte_in_cm

Vandalen vinden het blijkbaar leuk om onze ijslaag kapot te maken. Door dit soort zaken zou zelfs bij de juiste ijsdikte de baan eventueel niet open kunnen gaan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie

We willen je cotributie graag per automatische incasso innen. Betaald u nog niet via automatische incasso? Dan graag het formulier invullen via de link: http://eepurl.com/A1Wtz

Volg ons op twitter , facebook of via deze website voor het aktuele nieuws.

Afbeeldingsresultaat voor facebook logo like     

 Afbeeldingsresultaat voor schaatsen.nl png

 

Albert Heijn Hattem
Garage Ruitenberg